ΑΓΡΙΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Ν. ε.α.

ΕΝΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                           ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ
24 Σεπτεμβριου  1914 - 29 Οκτωβρίου 2013  
.......6η πρωινη