ΑΓΡΙΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 


 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2017
ΣΑΒΒΑΤΟ  23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Δ.Σ., ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα  Ελληνισμού συστήθηκε  το 2002, με Εμπνευστή τον Λογοτέχνη και Συγγραφέα Περσέα Αθηναίο, Άνθρωπο του Πνεύματος, γεμάτο αγάπη για τον Άνθρωπο, την Ελλάδα, τον Πολιτισμό.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (ΑΝ2039/1939) ως αντικατεστάθη δια του Ν4182/13

Η Οικουμενική Δημιουργία και Προσφορά είναι στοιχείο της Οντολογικής Υπόστασης του Ελληνικού Πολιτισμού, όπου κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πραγματώνει Διεθνώς τον Ελληνισμό στην διαχρονική άσκηση της Πορείας προς το Φως .

Το Ίδρυμα Ελληνισμού ενεργεί κάθε χρόνο με γνώμονα την Υλοποίηση Κοινωφελούς -και Απολύτως Δωρεάν προσφερόμενου- Έργου Δημόσιου Αγαθού,  στα πλαίσια ενός Μεσοπρόθεσμου και Μακροπρόθεσμου προγραμματισμού με Όραμα και στο Μέλλον.  Σταθερές μας, οι σταθερές αξίες και έννοιες του Οντολογικού Ελληνικού Πολιτισμού, και η προσφορά του αγκαλιά με την Οικουμένη.

Το Ίδρυμα Ελληνισμού ΔΕΝ ασκεί οικονομική Δραστηριότητα, και το Κοινωφελές Έργο και οι Δράσεις που υλοποιεί προσφέρονται απολύτως Δωρεάν ως   Έργο Δημοσίου Οφέλους.

O Απολογισμός του Ιδρύματος Ελληνισμού για το 2017 είναι Δημοσιευμένος στην δική του «Διαύγεια» ως Δημόσιο Έγγραφο.
To  2017 ήταν μία ιδιαίτερα δημιουργική και παραγωγική χρονιά. Κάθε Χρόνο το Ίδρυμα: (α)  ενεργοποιεί ή εντάσσει μια νέα Κοινωφελή Δράση την οποία  είχε προετοιμάσει ύστερα από εύλογη χρονική προεργασία, (β) κινείται   διερευνώντας νέες δυνατότητες κοινωφελών δράσεων και συνεργασιών  για την ανάπτυξη Έργου Δημοσίου Συμφέροντος (γ)  συνεχίζει εν ενεργεία επιτυχείς του Κοινωφελείς δραστηριότητες εμπλουτίζοντας και εξελίσσοντας τες, και (δ) «Δρέπει» του Καρπούς σωστά θεμελιωμένων και ασκουμένων δράσεων, είτε  με την μορφή αναγνώρισης ή βράβευσης, είτε διότι μια κοινωφελής Δράση του, μετεξελίσσεται σε υψηλότερο στάδιο..

Σημείωση
Η Ανάγνωση των διαδικτυακών παραπομπών είναι αναπόσπαστο μέρος του κειμένου

(α) Ακαδημαϊκές  Ημερίδες και Διαλέξεις, Πανεπιστημιακού Επιπέδου  : Η Κοινωφελής αυτή δράση άρχισε το 2017, υστέρα από εύλογη προετοιμασία. Η Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος  ...βλ.  εδώ...  που απαρτίζεται από Ακαδημαϊκούς, Ομότιμους και εν ενεργεία Καθηγητές Πανεπιστημίου όλων των αγνωστικών αντικειμένων, οργανώνει και προγραμματίζει για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος, σειρά Ημερίδων και Διαλέξεων. Σκοπός είναι να αξιοποιηθεί  η έννοια του . .. «Πανεπιστημιακού Ασύλου»  για την επιλογή και την ανάλυση θεμάτων με μια προσέγγιση Ανθρωποκεντρικού Ελληνικού Πολιτισμού, και οπτική  γωνία ελεύθερη από τα ισχύοντα, ως «ορθά» η «κανονικά»….. Στις  Ημερίδες αυτές διδάσκουν βραβευμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες που έχουν Διοικήσει από  υπεύθυνες θέσεις. Οι Ημερίδες γίνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με Ακαδημαϊκές προδιαγραφές, Προσφέρονται  Δωρεάν και δίδεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι  Ημερίδες του Ακαδημαϊκού Έτους  2017-2018 είχαν μεγάλη συμμετοχή προσώπων υψηλής στάθμης. Των Ημερίδων ακολούθησε πάντα ουσιαστική διαλεκτική συζήτηση και συναλληλία, φέρνοντας κοντά Ανθρώπους που τους ενδιαφέρει ουσιαστικά το οντολογικό περιεχόμενο, των Επιστημών, του Πολιτισμού και των Ανθρώπειων Σχέσεων.  Σε κάθε Ημερίδα ήταν 100-120 συμμετέχοντες, με ένα σταθερό πυρήνα στο 50%............η λεπτομερής παρουσίαση των Ακαδημαϊκών Ημερίδων και Διαλέξεων για το 2017 (εδώ)  Ως μέρος των Ημερίδων, έλαβαν χώρα βραβεύσεις προσώπων  σε αναγνώριση  της ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς τους, ενώ το 2017 έκλεισε με

(β) Το Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιδρύματος Ελληνισμού  στη Γλώσσα  Σκοπέλου :

Το  2017 ήταν από τις πλέον δραστήριες, καθώς το η Επισκεψιμοτητα ήταν πολύ μεγάλη. Ο Αριθμός των τουριστών είναι βέβαια άξιος αναφοράς, αλλά σημαντικότερο είναι το ενδιαφέρον τους  για το βαθύτερο περιεχόμενο των εκθεμάτων και για τα νοήματα και τον τρόπο της ζωής στο νησί. Τα ενδιαφέροντα τους εστιάζονται γύρω από την «αϋλη πολιτιστική κληρονομιά» κάτι που σηματοδοτεί ότι το νησί το επισκέπτονται άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το βαθύτερο περιεχόμενο, «περιηγητές»  όπως ήταν ο εύχρηστος όρος παλαιότερα. Είναι σημαντικό για ένα τόπο, και κυρίως για την κοινωνία του, αυτοί που  «σε» επισκέπτονται να έρχονται  για την πολιτιστική σου κληρονομιά, όπως την έχουν αντιληφθεί από το «πολιτιστικό τοπίο» που τους έχεις δείξει, (με όποια μέσα) για να τους κάνεις να έλθουν.  Είναι σημαντικό αυτοί που έρχονται, να έρχονται για εσένα, και όχι για κάπου οπουδήποτε στον «άχρωμο κόσμο»  της βιομηχανίας της εκτόνωσης του κουρασμένου από την «δουλειά» του χειμώνα, άχρωμου και αδιάφορου-μηχανιστικού «τουρίστα».
Σημαντικότερη όμως είναι η αποστολή μας, όχι τόσο ως αναλυτή στατιστικών των ξένων επισκεπτών, (που είναι και αποτέλεσμα επαγγελματικής αφοσίωσης…) αλλά κυρίως στην «επιτυχία» των Σκοπών μας μεταξύ των εν τω παραδεισω του νησιού διαβιούντων…..
Τα Παιδιά έρχονται κοντά μας μέρα και νύχτα. ...περισσότερα....

Παίζουν μαθαίνοντας και μαθαίνουν παίζοντας.  Κατά την διάρκεια της Σχολικής Χρονιάς,  είμαστε  ανοιχτά σε ωράριο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς του νησιού να μελετούν κάνοντας χρήση και της  βιβλιοθήκης, και στους μαθητές να κάνουν τις εργασίες τους. Η Υποδομή συγκροτήθηκε ώστε να είναι χώρος έρευνας και μελέτης. Με τους υπολογιστές του διαθέσιμους, και την βιβλιοθήκη το ίδιο. Καλοκαίρι με τους εξώστες και το αίθριο, και κλιματισμό εάν χρειάζεται, και τα τζάκι αναμμένο το χειμώνα. Το Μουσείο είναι καταχωρημένο επισήμως στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας . ....βλ. εδώ... σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ...skopelos on line....  στην ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας Θεσσαλία Βλ. εδω , στον Ταχυδρόμο Βόλου,  βλ εδώ . Η Δημοσιότητα αυτή ήταν και ένας παράγων, ώστε η δημιουργική δράση του Μουσείου του Ιδρύματος Ελληνισμού στην Γλώσσα Σκοπέλου να είναι  έντονη και επιτυχής (βλ εδώ) .

Το 2017  ήταν και η χρονιά που το πολιτιστικό έργο του Μουσείου αξιολογήθηκε και αναγνωρίσθηκε τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού  ...βλ. εδώ....  όσο και από το Δήμο Σκοπέλου.   .....βλ. εδω...

 

 

 

(γ) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

 

Το  2017 ήταν για το Ίδρυμα Ελληνισμού ένας χρόνος ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Πρόσθετων αποτελεσμάτων από την χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης (R+D) που στήριξε το Ίδρυμα στον τομεα της Ψηφιακής τεχνολογίας με σκοπό την χρήση της για την Προβολή του Πολιτισμού και της Ομορφιάς της Ελλάδας, ή την «Ανάδειξη του Πολιτιστικού Τοπιού» που είναι δράση στα πλαίσια της ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ .  Oι Άνθρωποι του Ιδρύματος Ελληνισμού ασχολούνται  επιστημονικά με  τον ψηφιακό κόσμο, από τα πρώτα στάδια της Ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα των ΗΠΑ , όπως το Case Western Reserve University,  το University of Pennsylvania κ.α.. Εκεί –στις ΗΠΑ- είχαν ο 1999 την πρώτη τους «Επιτυχία» σε παραγωγή καινοτομίας και στην –κερδοφόρα μάλιστα- εφαρμογή της στην Αμερικανική Πραγματικότητα  ...βλ.σχετικα....  εφαρμογή που  ο ΟΤΕ παρουσιάζει ως «καινοτομία» …σήμερα…  8 Μαΐου  2017΄,  ήτοι 18 χρόνια αργότερα. Αυτό είναι μια Τεκμηριωμένη Δικαίωση, Δικαίωση που έχει ήδη «επενδυθεί»  στα πλαίσια των δημιουργικών δράσεων του Ιδρύματος Ελληνισμού στον Πολιτισμό, με την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Στον τομεα αυτό, το Ίδρυμα Ελληνισμού χρηματοδότησε «Έρευνα και Ανάπτυξη»  για την παραγωγή Ελληνικού  Λογισμικού και Ελληνικής Κάμερας Τοπίου, για την ζωντανή σύνδεση και μετάδοση εικόνας και ήχου για την προβολή τοπίων Πολιτιστικής Σημασίας μέσω του Διαδικτύου ανά την Οικουμένη, Δωρεάν , ως μέσο Ανάδειξης του Πολιτισμού και της ομορφιάς της Ελλάδας, Κοινωφελώς προσφερόμενο ως Δημόσιο Μακρο-Αγαθό. Η Εικόνα και ο Ήχος συνδεόμενα και με  «μεταδεδομενα» μεταφέρουν  στην άκρη του Κόσμου την Ελλάδα, προκαλώντας και προσκαλώντας ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες υψηλοτέρων ενδιαφερόντων, και ανησυχιών, ακόμα και επιστημονικών  ερευνητικών ενδιαφερόντων εχόντων σχέση με τον Πολιτισμό.

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει σχετική μας Μελέτη κατατεθειμένη με ΑΠ 59089/1585  22.6.2010,  αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Χώρας, έχει πάρει την προτεραιότητα που είναι αναγκαία, μετά από δέκα χρόνια αργών βημάτων.

 

Στο διάστημα αυτό η Ερευνά και  Τεχνολογία που στήριξε το Ίδρυμα Ελληνισμού απέδωσε, και άρχισαν να κατασκευάζονται και να τίθενται σε λειτουργία οι πρώτες ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κάμερες τοπίου  με Ελληνικής Παραγωγής Λογισμικό. Κάποιες από αυτές τις κάμερες κατασκευάστηκαν και λειτουργούν και με μια σεμνή Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.  Το Αποτέλεσμα εφαρμογής με Διεθνή απήχηση ηρθε όταν  σε εκδήλωση  του ΕΟΤ και της Πρεσβείας μας στην Νέα Υόρκη στις 2 Μαΐου 2015, η εκδήλωση  ...δεστε την εδω....  έγινε με ζωντανή μετάδοση της Ακρόπολης, με τον άνεμο να ακούγεται και να φαίνεται στις σκιές των δέντρων πάνω στον Ιερό Βράχο.  Δικαίωση του οράματός μας μετά από χρόνια, και ορθή χρήση της συμβολικής επιχορήγησης του ΥΠΠΟ….  Στην διαδρομή αυτής της δικαίωσης, το Ίδρυμα Ελληνισμού ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ και ηρθε πρώτο στην Παραγωγή Καμερών Τοπίου με Αμερικανική Διάκριση. Η Ελληνική Οδύσσεια… νίκησε με 2.000e του ΥΠΠΟ και χρήματα του Ιδρύματός μας,  Αμερικανικούς Κολοσσούς….., ακόμα και την Σαουδική Αραβία… Αξίζει (για να φθάσουμε στο Έργο του 2017) να δει κανείς την εξέλιξη μέσα από τους διαδικτυακούς συνδέσμους 

(α) ...Το Οραμα... η εξελιξη...οι Διεθνεις βραβευσεις... …….

(β) Εφαρμογές ζωντανής μετάδοσης  σε απομακρυσμένες περιοχές (εβρος) και νησιά ακόμα κα τον δύσκολο χειμώνα ………..  

(γ) ..εφαρμογή  Τουριστικής Ανάπτυξης με στοχευση συγκεκριμένη ομάδα ενδιαφέροντος

 

2017 : Οι κόποι και η πίστη απέδωσαν… και το 2017 , οι κάμερες τοπίου Ελληνικής Κατασκευής και λογισμικού, απέκτησαν την ικανότητα να βιντεοσκοπούν το Πολιτιστικό τοπίο και να παράγουν Βίντεο Αρχείου. Διεθνώς ....επιβραβευθήκαμε...(βλ εδώ) .και  Και . ..σε διαδικτυακή σύνδεση ας απολαύσουμε το αποτέλεσμα που ηρθε το 2017   ως αποτέλεσμα «έργου»… 
ΕΡΕΥΝΑ (Research) :  H Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος οργανώνει  δημοσιευμένες  και αδημοσίευτες έρευνες και μελέτες του ευρύτερου επιστημονικού χώρου (αλλά και των μελών της) που θα αποτελέσουν τεκμηριωμένα μεταδομένα στο δίκτυο καμερών τοπίου που θα αναδεικνύει το Πολιτιστικό Τοπίο της Ελλάδας, την αϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά της και ευρύτερα τον Ελληνικό Πολιτισμό. .. 

...ενδεικτικά....

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ  Το Ίδρυμά μας, διατηρεί και αναπτύσσει Διεθνείς  Σχέσεις για την επίτευξη των Σκοπών του μεταξύ των οποίων είναι και η Πολιτιστική προσέγγιση των Λαών. Το 2017, αναθερμάναμε τις σχέσεις μας με την Ουκρανία και προχωρήσαμε σε σύσφιξη σχέσεων με την Κίνα. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνισμού ανέλαβε και την τιμητική θέση του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ελλάδας Κίνας. Το ίδρυμα Ελληνισμού έλαβε μέρος στην Δ.Ε.Θ.  ...περισσότερα....

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ  - ΣΥΝΕΔΡΙΑ   Τα Στελέχη του Ιδρύματος,  του Προεδρείου Συμπεριλαμβανομένου, παρακολουθούν ουσιαστικά και ανελλιπώς Ημερίδες και Συνέδρια που άπτονται του Σκοπού και του Έργου του Ιδρύματος, ώστε να τηρούνται ενήμεροι και …αξιόμαχοι ...περισσότερα....

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  Το  Ίδρυμα κάθε χρόνο διερευνά νέες δυνατότητες κοινωφελών δράσεων και συνεργασιών  για την ανάπτυξη Έργου Δημοσίου Συμφέροντος. Κατακαλόκαιρο κάπου στην Ελλάδα. Το Όραμα, γίνεται όνειρο, το όνειρο διερεύνηση υλοποίησης, ..συμμαχίες,συνεργειες, η χαρά της δημιουργίας…  ...περισσοτερα.....

 

ΦΛΩΡΙΝΑ oΤο ίδρυμα Ελληνισμού διατηρεί ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΦΟΡΕΙΑ  (βλ εδώ)  ,  η οποία εκπροσωπεί το Ίδρυμα στις Κοινωφελείς του δράσεις στο Νομό….

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ :  Στην Πορεία των Ανθρωπίνων Σχέσεων εφόσον πιστεύουμε στον Άνθρωπο σαν υπέρτατη αξία, κάποιοι θα χρειασθούν  Ιατρική  Βοήθεια. Εκεί θα παρεμβει το Ίδρυμα, για να εξασφαλίσει μεταξύ των φίλων του, το Γιατρό εκείνο που αφιλοκερδώς  θα προσπαθήσει μέχρις εσχάτων… Και αυτοί οι Γιατροί που το κάνουν προσφέρονται,  πρέπει να αναγνωρίζονται Δημόσια. Όπως και όλοι όσοι προσφέρουν στον πολιτισμό αφιλοκερδώς.  Το Ίδρυμα ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τέτοιους Ανθρώπους  ....περισσότερα  ......

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ : μμε ομιλητές από την επιστημονική μας επιτροπή. Με (δωρεάν φυσικά) συμβουλευτική υποστήριξη  από την πείρα μας στην Κοινωφέλεια. Άλλη μια επιτυχής μας δράση ...περισσότερα....

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ  Το Ιδρυμά μας τιμά τις Εθνικές Εορτές με πλήρη συνείδηση της οντολογικής Υπόστασης του Ελληνισμού και του Ελληνικού πολιτισμού  ...ενδεικτικά...