ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΝΠΙΔ ΑΠΟ ΤΟ ΝΣΚ (ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ)

 

 ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΝΠΙΔ, ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΠΙΔ,  ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ 15/2008 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ Ν.Π.Ι.Δ.