ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 19 ΚΑΙ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014