ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΕΤΑ  ΨΗΛΑ
ΑΠΟ ΕΔΩ  ΑΠΑΝΩ ΟΛΑ ΦΑΙΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ