ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ : ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ


Και διαμέλισαν τα Ιμάτια του, και επί τον ιματισμόν του έβαλον κλήρον.................

Η Μεγάλη Πέμπτη, πόσο πόνο αλλά και δίδαγμα κλείνει μέσα της.  

Εκείνος από τον οποίο η Εξουσία θα απειληθεί, πρέπει να εξοντωθεί ......

Εκείνος που δεν θα γίνει υποχείριο  , πρέπει να κυνηγηθεί, να ταπεινωθεί, να συκοφαντηθεί, να εξευτελισθεί, και να λεηλατηθεί!!!!!

Προσκυνήσαμε τον εσταυρωμένο στην Παναγία του Ν Ηρακλείου Αττικής. Και αναλογισθηκαμε πόσο οι ανθρώπινες αδυναμίες, ατέλειες και ελλείμματα, αποτελούν ρήγματα μέσα από τα οποία το "κακό" κατασκευάζει "υποχείρια", που "κάνουν την δουλειά του".