ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Στή γολέτα "Τερψιχόρη" τού Λάζαρου Κουντουριώτη βρισκόταν καί η σεβαστή κυβέρνηση μέ πρώτους τόν Ιωάννη Κωλέτη καί τόν Θεόδωρο Νέγρη, οι οποίοι γιά τό μόνο πού νοιάστηκαν ήταν πώς νά σώσουν τό τομάρι τους.
Είχαν εξαντλήσει όλες τίς ραδιουργίες δίδοντας αξιώματα σέ ανίκανους ανθρώπους πού δέν είχαν ασχοληθεί ποτέ μέ τά στρατιωτικά καί τώρα δέν γνώριζαν αλλά ίσως καί νά μήν τούς ένοιαζε, πώς θά αντιμετωπιστεί ο Τούρκος πού πλησίαζε.
Ο Κωλέτης είχε προηγουμένως φροντίσει νά απομακρύνει τελείως τόν Κολοκοτρώνη μέ μία επιστολή του, μέ τήν οποία τού έδινε εντολή νά ...πάει στήν Πάτρα νά συνεχίσει τήν πολιορκία, ενώ τόν χαρακτήριζε καί σκανδαλοποιό.
Ποιός μπορούσε άραγε νά σταματήσει τόν Δράμαλη;

«Τού δέ Δράμαλη προσεγγίζοντος, ο μέν λαός καί αι αρχαί αι εν ΚορίΙστορικά τής ελληνικής παλιγγενεσίας υπό Μιχαήλ Οικονόμου