ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ...... ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α.Μ.Α.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ Α.Μ.Α.

(ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ

Στις Η.Π.Α. υπάρχει μόνον ένας κωδικός για κάθε Πολίτη ή νόμιμα εργαζόμενο. Το 9ψηφιο Social Security Number.

Στην όμορφη Πατρίδα μας όπου το Σύστημα κατασκευάζεται με σκοπιμότητα άλλη από εκείνη της προστασίας, της Δικαίωσης και της αποτελεσματικότητας του Έλληνα και της Ελληνίδας, έχουν εφευρεθεί και εφευρίσκονται καθημερινά πολλοί Αριθμοί οι οποίοι καταχωρούνται ταυτόχρονε σε κάθε «κίνηση» του Πολίτη.


Κάθε Εργαζόμενος προκειμένου ο Εργοδότης του να υποβάλει στο ΙΚΑ την Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) πρέπει να «εφοδιάσει» τον εργοδότη του με:

1) Α.Δ.Τ.

2) Α.Φ.Μ.

3) Α.Μ.Κ.Α.

4) Α.Μ.Α.

ο Α.Μ.Α. «βγαίνει» από το ΙΚΑ και από το Τμήμα Μητρώου

Ο Εργαζόμενος η Η Εργαζομενη,  θα παει στο τμήμα Μητρώου του ΙΚΑ με :

1) Αστυνομικη Ταυτότητα

2) Αντίγραφο της Σύμβασης με τον Εργοδοτη (Τη Συμβαση Με το Ιδρυμα)

3) Εκκαθαριστικό η Βεβαίωση ΑΦΜ από την Δ.Ο.Υ.

4) ΑΜΚΑ

Παρακαλούνται όλοι οι εργαζόμενοι να αποστείλουν τον ΑΜΑ τους με email στο Ιδρυμα, η με SΜS στο γνωστό κιν. τηλ του Γενικού Γραμματέα προκειμένου ο Φορέας μας να υποβάλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ