ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ