ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ