ΑΓΡΙΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΗΡΎΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΑΚΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Η ΠΙΚΡΗ "ΑΛΗΘΕΙΑ" ΤΟΥ 25 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ..... ΚΑΙ  ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ  ΑΚΟΥΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ακολούθησε  συζήτηση